ATV

All Terrain Vehicle

"Превозно средство за всякакви терени"