FPS

First Person Shooter

Жанр в компютърните игри, в който играчът играе от позицията на героя.

Frames Per Second

"Кадъра в секунда" използва се за измерване на кадрите, които даден софтуер/игра може да възпроизведе за секунда. По-висока стойност е по-добре