nsfw

Not Safe For Work

"Не е подходящо за работа" - използва се за съдържание, което не е подходящо за рабтна обстановка. Най-често еротично или порнографско.