rotfl

Rolling On the Floor Laughing

Буквално означава "превивам се на пода от смях". Използва се за нещо много смешно.