wtf

What The F*ck

"Какво по дяволите" - изразява учудване, възмущение, възклицание.