lol

Lots Of Laugh

"Много смешно" - използва се за отговор на нещо смешно.